Emberivé tenni a Földet

Az Emberivé tenni a Földet című kötetet alkotó három könyv, három különböző pillanatot állít sorrendbe: az ember belső világának a legmélyéből, az álmok és a jelképek világából halad a külső táj és az emberi táj felé. A három könyv egy út, a nézőpont folyamatos áthelyeződése: a legbensőségesebb és legszemélyesebb szférából indul, és végül az interperszonális, társadalmi és történelmi világ felé nyit.

 

Emberivé tenni a Földet

 

A belső tekintet
I. Az elmélkedés – II. A megértésre való hajlandóság – III. Az értelemüresség – IV. A függőség – V. Az értelem megsejtése – VI. Álom és ébredés – VII. Az erő jelenléte – VIII. Az erő irányítása – IX. Az energia megnyilvánulásai – X. Az értelem bizonyossága – XI. A fénylő központ – XII. A felfedezések – XIII. Az alapelvek – XIV. Útmutatás a belső úthoz – XV. A belső béke élménye és az erő átáramlása – XVI. Az erő kivetítése – XVII. Az erő elvesztése és elfojtása – XVIII. Az erő hatása és visszahatása – XIX. A belső állapotok – XX. A belső valóság

A belső táj
I. A kérdés – II. A valóság – III. A külső táj – IV. Az emberi táj – V. A belső táj – VI. Központ és tükörkép – VII. Fájdalom, szenvedés és az élet értelme – VIII. A lovas és árnyéka – IX. Ellentmondás és egység – X. Az érvényes cselekedet – XI. A belső táj kivetítése – XII. Ellentmondás, tükröződés és jövő – XIII. Az átmeneti értelmek – XIV. A hit – XV. Adni és kapni – XVI. Az életideálok – XVII. A belső vezető – XVIII. A változás

Az emberi táj
I. Tájak és tekintetek – II. A külső tekintet és az, ami emberi – III. Az emberi test mint a szándék tárgya – IV. Emlékezet és emberi táj – V. Az emberi táj okozta távolság – VI. A nevelés – VII. A történelem – VIII. Az ideológiák – IX. Az erőszak – X. A jog – XI. Az állam – XII. A vallás – XIII.  A nyitott utak